Cercetări privind riscurile întâlnite în misiunea de audit a sistemelor informaţionale

Autor:Drd. Antoanella-Mariyeane DRĂGOI

JEL:M42, H83

DOI:

Cuvinte cheie:audit, risc, analiza riscurilor, sisteme informatice, managementul riscurilor

Abstract:
Utilizarea tehnologiilor informaţionale în activităţile economice a cunoscut o creştere semnificativă şi benefică în ultimele decenii, ceea ce a condus la noi direcţii de dezvoltare şi evoluţie. Ca urmare, auditul sistemelor informaţionale a ajuns să ocupe un rol important în ceea ce priveşte controlul tehnologiilor informaţiilor şi comunicaţiilor. Prezenta lucrare îşi propun să prezinte care sunt riscurile ce se întâlnesc într-o misiune de audit a sistemelor informaţionale, precum şi cum pot fi minimizate aceste riscuri ale utilizării tehnologiilor informaţionale. Problemele asupra cărora se opreşte autorul se referă la cum influenţează o misiune de audit al sistemelor informaţionale activitatea curentă a unei organizaţii şi care sunt riscurile IT asociate acesteia? Partea practică a prezentei lucrări se concentrează pe întocmirea unui chestionar adresat unor entităţi la care s-a efectuat deja un audit tehnic, cu scopul de a evalua atât misiunea, cât şi echipa de audit. În urma aplicării acestui chestionar, autorul a urmărit să formuleze idei pentru îmbunătăţirea practicilor utilizate şi a performanţelor auditorilor IT.\r\n