Recunoaşterea şi măsurarea veniturilor. Principii contabile vs. reguli fiscale în cazul societăţilor româneşti

Autor:Lector univ. dr. Mirela PĂUNESCU

JEL:H20, H25, M41

DOI:

Cuvinte cheie:IFRS, profit impozabil, decizii de impunere, recunoașterea veniturilor

Abstract:
În acest articol autorul a adresat două întrebări principale: Care sunt cele mai frecvente dispute în România între contribuabili și inspectorii fiscali cu privire la recunoașterea veniturilor și evaluare? După ce o entitate trece la IFRS, este mai probabil ca aceste probleme să fie mai frecvente, sau, dimpotrivă, mai puțin frecvente deoarece IFRS ar trebui să răspundă la aceste întrebări? Analiza a fost efectuată pentru inspecţii fiscale efectuate între 2005 și 2013, când reglementările româneşti de contabilitate au fost bazate pe transpunerea Directivelor Europene. Articolul de cercetare este considerat relevant deoarece România este una dintre țările membre europene, ţară în care se aplică directivele europene de contabilitate și care are un sistem de impozitare cvasi-dependent de contabilitatea financiară (ca și în multe alte țări europene). Chiar dacă toate cazurile investigate implică entităţi care aplică reglementările naţionale conforme cu directivele europene, constatările acestei cercetări vor fi extrapolate la entităţi care vor adopta în viitor sau au adoptat IFRS, ținând cont de diferențele cu posibile consecințe asupra profiturilor impozabile între reglementările naţionale conforme cu directivele europene și IFRS.\r\nÎn ceea ce privește metodologia, au fost folosite metode de cercetare empirice care în acest caz constau în analiza tuturor deciziilor fiscale relevante pe care autorul a reușit să le identifice pe site-ul organului fiscal din România, decizii care implică dispute între entităţi și inspectori fiscali pe tema recunoașterii veniturilor.\r\n