Reconsiderări privind afirmarea abordării economice a contabilității în mediul românesc în prima jumătate a secolului al XX-lea

Autor:Prof. univ. dr. Ion IONAŞCU

JEL:M49, N34, N84

DOI:

Cuvinte cheie:economia întreprinderilor, I.N. Evian, contabilitatea românească

Abstract:
În acest studiu se arată că, odată cu înființarea învățământului superior economic din România, s-a dezvoltat o abordare care integra contabilitatea în cadrul cursurilor de economia întreprinderilor. Cel mai notabil exponent al acestei abordări a fost profesorul Ion N. Evian, care a dezvoltat cel mai mult problematica contabilă în cadrul cursului de economia întreprinderii la Academia Comercială din Cluj, în perioada 1922-1943. Deși Evian a considerat contabilitatea doar ca o tehnică economică în cadrul științei economiei întreprinderii, el a introdus ulterior o abordare economică chiar în cadrul disciplinei de contabilitate, alături de discursul tradițional de factură jurico-patrimonială, putând fi considerat promotorul științelor de gestiune în mediul românesc. Abordarea economică a contabilității în mediul românesc s-a constituit, în prima jumătate a secolului al XX-lea, ca un curent alternativ la optica patrimonialistă a contabilității, sub influența școlii germane de economia întreprinderilor (Betriebswirtschaftslehre, germ.)\r\n