Analiza conformității cu cerințele de informare prevăzute de IFRS. Cazul societăților cotate la Bursa de Valori București

Autor:Drd. Ionelia Alexandra FELDIOREANU

JEL:M41, M48

DOI:

Cuvinte cheie:IFRS, România, conformitate, audit, BVB

Abstract:
Scopul acestui studiu este de a analiza conformitatea cu cerințele de informare ale entităților cotate la Bursa de Valori București (categoria I ), în conformitate cu IFRS, precum și de a analiza rapoartele anuale din anul 2012 la toate cele 16 entități incluse în acest eșantion. De asemenea, s-a analizat asocierea dintre nivelul de conformitate cu cerințele IFRS și următorii factori: dimensiunea și tipul companiei de audit. Rezultatele au confirmat faptul că entitățile auditate de către un auditor din Big 4 respectă într-o măsură mai mare cerințele prevăzute de Referențialul Internațional. Studiul efectuat evidențiază de asemenea și tendința conform căreia mărimea companiei pare a influența valoarea indicelui de divulgare a conformității cu IFRS. \r\n