Indicatorii financiari din balanced scorecard. O abordare din perspectiva companiilor de leasing

Autor:Alina CHIŢU

JEL:G23, C31

DOI:

Cuvinte cheie:balanced scorecard, perspectiva financiară, SWOT, AHP

Abstract:
Balanced scorecard evidențiază posibilitatea de a conecta și de a măsura calitatea managementului, mediul de lucru, satisfacția clienților și rezultatele financiare, apărând ca un instrument de management ce interpretează performanța pe baza informațiilor financiare și non financiare deținute. \r\nExistă situații în care profitabilitatea companiilor nu este obținută complet prin analiza rezultatelor financiare. Aceste limitări impun necesitatea utilizării raportării non-financiare. Mai mult, balanced scorecard oferă posibilitatea de a integra măsurarea performanței cu strategia organizaţională.\r\nAceastă lucrare propune determinarea principalilor indicatori ai perspectivei financiare din balanced scorecard, în urma intervievării unor angajați fără funcție de execuție. Răspunsurile obținute sunt analizate prin modelul SWOT AHP, ce constituie cheia de determinarea a importanței indicatorilor financiari. Se recomandă reorganizarea priorităților și deciziilor manageriale privind profitabilitatea companiei.