Studiu de eveniment privind impactul raportării financiare asupra valorii acţiunilor SIF

Autor:Dragoș BÎLTEANU, Marianna BOTIKA, Prof. univ. dr. Ion STANCU

JEL:G12, L25, M41

DOI:

Cuvinte cheie:raportarea financiară, studiu de eveniment, modelul de piaţă, modelul „build-up”, randamente anormale

Abstract:
Raportarea financiară oferă companiilor posibilitatea obținerii unor informații financiare legate de performanțelor. Astfel, raportarea financiară are (sau ar trebui să aibă) un impact semnificativ pe piață, contribuind la creșterea câștigurilor celor care pot intui corect direcția și amploarea rezultatelor acesteia.\r\nCercetarea întreprinsă de autori cuprinde două părți, respectiv fundamentarea teoretică a studiului de eveniment (care face obiectul prezentului articol) şi cercetarea empirică a impactului raportării financiare asupra valorii SIF-urilor (într-un articol viitor). Sinteza literaturii de specialitate din prezentul articol cuprinde cercetările privind indicatorii (profitul, cash flow-ul, lichiditatea pieţei etc.) ce pot fi impactaţi de momentul publicării rapoartelor financiare, precum şi consecințele generate de anunţarea rezultatelor financiare.\r\nMetodologia cercetării prezintă etapele studiului de eveniment, fixarea ferestrei (perioadei) de analiză a evenimentului, ipotezele şi modele de evidenţiere a rentabilităților modificate ca urmare a publicării rezultatelor financiare. Prin metoda studiului de evenimen tse evidenţiază modificările rentabilităţilor efective din perioada evenimentului analizat faţă de rentabilităţile estimate ca fiind normale, conform celor două modele (de piaţă sau build-up).\r\n