Model privind discrepanţele de percepţie asupra independenţei în auditul financiar

Autor:Prof. univ. dr. Eugeniu ŢURLEA, Dr. Mihaela MOCANU

JEL:L14, L84, M42

DOI:

Cuvinte cheie:audit financiar, onorarii, independenţă, dependenţă financiară

Abstract:
Odată cu scandalurile bilanţiere de la începutul secolului al XXI-lea şi cu efectele crizei economico-financiare, percepţia publicului asupra profesiei de auditor financiar şi independenţa acestui profesionist sunt două subiecte care revin în atenţia practicienilor, legiuitorilor şi cercetătorilor. În consecinţă, prezenta cercetare îşi propune să elaboreze un model cu privire la discrepanţele de percepţie asupra independenţei în auditul financiar (”independence gap model”), prin analogie cu modelele deja existente în literatura de specialitate cu privire la discrepanţele de percepţie asupra auditorului (”expectation gap”). Printr-o abordare metodologică de tip constructivist, autorii prezintă evoluţia noţiunii de ”expectation gap”, investighează istoricul principalelor modele privind „expectation gap” şi prezintă un model propriu privind discrepanţele de percepţie asupra independenţei în audit.\r\n