Un studiu al Federaţiei Internaţionale a Contabililor - Prioritatea anului 2012: reclădirea reputaţiei şi a credibilităţii profesiei

Autor:Ec. Alexandra COMĂNESCU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:\N

Abstract:
Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) a realizat cel de-al cincilea studiu anual privind profesia contabilă. IFAC a solicitat respondenţilor opinii privind aspectele cele mai semnificative care privesc profesia contabilă, dar şi privind provocările pe care le va aduce anul 2012. În plus, în această perioadă de recesiune cu resurse limitate şi cereri crescute, IFAC a solicitat opiniile membrilor săi pentru realizarea unui plan strategic şi stabilirea priorităţilor sale de acţiune. În acest scop, respondenţii au fost solicitaţi să clasifice următoarele probleme: importanţa adoptării şi implementării diferitelor standarde; problemele externe pe care IFAC ar trebui să le prioritizeze; modul de alocare a resurselor; domeniile prioritare de acţiune şi cele pe care nu ar trebui să se concentreze; problemele publice faţă de care IFAC ar trebui să ia poziţie în anul 2012. Rezultatele studiului includ datele furnizate de un număr de 123 de respondenţi, din 71 de ţări şi jurisdicţii, în perioada 1 decembrie 2011 - 11 ianuarie 2012.\r\n