Impactul practicilor de guvernanţă corporativă asupra previziunilor analiştilor financiari: cazul României

Autor:Lect. univ. dr. Mihaela IONAŞCU, Prof. univ. dr. Lavinia OLIMID

JEL:G32, M41

DOI:

Cuvinte cheie:guvernanţă corporativă, previziunile analiştilor financiari, mediul informaţional

Abstract:
În ultimii ani s-au făcut mai mulţi paşi în direcţia ameliorării calităţii guvernanţei corporative pentru companiile româneşti cotate. Potrivit dovezilor empirice existente până în prezent, standardele înalte de guvernanţă corporativă conduc la un mediu informaţional mai bun al companiilor şi la creşterea acurateţei previziunilor analiştilor financiari. În acest context, lucrarea de faţă îşi propune să investigheze măsura în care politicile de guvernanţă corporativă ale companiilor cotate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) afectează previziunile analiştilor financiari. Rezultatele studiului arătă că există, într-adevăr, o corelaţie negativă între indicele de guvernanţă corporativă utilizat ca proxy pentru calitatea practicilor de guvernanţă corporativă şi erorile de previzionare.