Evaluarea statistică a riscului de fraudă în scopul fundamentării opiniei de audit, pe baza modelelor de durată

Autor:Prof. univ. dr. Elisabeta JABA, Lect. univ. dr. Christiana Brigitte BALAN, Drd. Ioan-Bogdan ROBU, Prof. univ. dr. Mihai ROMAN

JEL:C33, G32, M42

DOI:

Cuvinte cheie:risc de fraudă, levier financiar, opinie de audit, estimator Kaplan-Meier, model Cox

Abstract:
Acurateţea opiniei auditorului cu privire la frauda financiară depinde de calitatea probelor de audit. Obţinerea de elemente probante suficiente şi adecvate pe baza cărora se poate fundamenta opinia auditorului financiar impune folosirea unor procedee cât mai sigure de evaluare a riscului de fraudă la nivelul unei firme.\r\nStudiul îşi propune evaluarea statistică a riscului de fraudă în funcţie de obiectul de activitate şi de structura financiară a firmei, utilizând tehnici de analiză financiară îmbinate cu modele de durată bazate pe estimatorul Kaplan-Meier şi modelul Cox. În demersul realizat, sunt luaţi în considerare definiţia fraudei financiare propusă de ISA 240, factorii determinanţi ai fraudei sintetizaţi în schema conceptuală „triunghiul fraudei”, precum şi indicatorii financiari pe care literatura de specialitate anglo-saxonă îi denumeşte „red flags”.\r\nRezultatele analizei arată că riscul de fraudă este influenţat preponderent de levierul financiar, diferenţiat pe obiecte de activitate. Probabilităţile estimate de apariţie a fraudei sunt folosite ca element probant în judecarea calităţii situaţiilor financiare.