Prevenirea şi combaterea spălării banilor -\tabordarea pe bază de risc

Autor:Ileana Adriana TOTOLICI

JEL:F23, K14, M42

DOI:

Cuvinte cheie:spălarea banilor, finanţarea terorismului, tranzacţii suspecte, risc, client, analiza informaţiilor

Abstract:
Având în vedere faptul că printre atribuţiile care le revin auditorilor financiari, conform legislaţiei în vigoare, se numără şi aceea de a detecta tranzacţiile suspecte şi posibilitatea ca prin intermediul unei societăţi comerciale căreia îi prestează servicii să aibă loc operaţiuni de spălare a banilor şi/sau de finanţare a actelor de terorism, prezentul material intenţionează să sublinieze importanţa, beneficiile dar şi provocările pe care le presupune abordarea pe bază de risc în acest domeniu şi să evidenţieze unele aspecte teoretice şi practice aflate în directă legătură cu acest tip de abordare. \r\n\r\nAstfel, ideea centrală a acestui material se axează pe faptul că abordarea pe bază de risc presupune identificarea şi evaluarea de către auditori a riscurilor potenţiale de spălare a banilor şi finanţare a terorismului pe care clienţii lor şi tranzacţiile derulate de aceştia le-ar putea genera. Unul dintre rezultatele importante ale abordării pe bază de risc este acela că măsurile luate în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor vor fi, evident, proporţionale cu riscurile identificate, beneficiile fiind evitarea alocării inutile a unor resurse în cazul situaţiilor de risc scăzut şi posibilitatea focalizării atenţiei auditorilor asupra situaţiilor ce presupun vulnerabilităţi majore.\r\n\r\nAvând în vedere faptul că metodele şi tehnicile de spălare a banilor şi finanţare a terorismului se află într-o continuă evoluţie, este recomandat ca strategia utilizată de auditori pentru stabilirea riscurilor să fie revizuită periodic şi să aibă caracteristicile unui proces dinamic, realist şi util, care să ţină seama de faptul că infractorii speculează intens noile oportunităţi oferite în permanenţă de progresul tehnic şi de mediul de afaceri. De asemenea, procesul de includere a clienţilor în diverse categorii de risc trebuie să fie flexibil, astfel încât în cazul obţinerii unor noi informaţii despre un client să permită, dacă este cazul, includerea acestuia într-o categorie de risc mai ridicat sau mai scăzut.\r\n\r\nUn alt aspect deosebit de important pe care autorul doreşte să-l sublinieze este necesitatea ca ratingul optim de risc ce va fi asociat unui client să constituie rezultatul combinării logice a mai multor factori, a coroborării tuturor informaţiilor (şi nu a folosirii disparate a acestora) pe care le deţine, de exemplu, despre: ansamblul activităţii clientului, zonele geografice în care acesta îşi derulează afacerile împreună cu partenerii săi, produsele şi/sau serviciile oferite de client, operaţiunile financiare efectuate în mod obişnuit de acesta şi motivele apariţiei unor eventuale anomalii în cadrul acestor tipare tranzacţionale, situaţiile în care apar anumite modificări suspecte ale comportamentului clientului etc.\r\n