Procedurile analitice – componentă a procesului de audit

Autor:Alexandru CORACIONI

JEL:C10, M10, M42

DOI:

Cuvinte cheie:proceduri analitice, afirmaţiile conducerii, tehnici statistice, analiza regresiei

Abstract:
Articolul prezintă procedurile analitice, din punctul de vedere al conceptului teoretic, dar şi al utilizării unor aplicaţii practice. În cadrul exemplelor aplicative, este evidenţiată legătura dintre procedurile analitice şi afirmaţiile conducerii, în scopul identificării erorilor care pot afecta situaţiile financiare. În finalul articolului este oferit un exemplu de aplicare a unei metode analitice de calcul şi interpretare statistică pe baza analizei de regresie statistice, în scopul proiectării unui model de regresie. Instrumentele analitice pot fi utilizate în activitatea practică de către auditorii financiari în scopul creşterii eficienţei activităţii de revizuire, dar şi de către managementul firmelor pentru verificarea situaţiilor financiare sau dezvoltarea unor instrumente utile în activitatea de previzionare.