Transcrierea Conferinţei anuale ordinare

Autor:\N

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:\N

Abstract:
Ordinea de zi:\r\r1. Raportul de activitate al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România;\r2. Prezentarea execuţiei bugetare pe anul 2003;\r3. Prezentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 anul curent;\r4. Raportul auditorilor statutari privind bilanţul încheiat la 31 decembrie 2003;\r5. Proiectul programului de activităţi al Camerei Auditorilor Financiari din România pe anul 2004;\r6. Desfăşurarea alegerilor pentru Comisia de Auditori Statutari li pentru Comisia de apel.\r\rRaportul de activitate al Consiliului CAFR:\r\r1) Preocuparea Consiliului Camerei pentru actuailzarea cadrului juridic al profesiei de auditor financiar;\r2) Dezvoltarea şi consolidarea pieţei de audit financiar din România;\r3) Modul cum s-a desfăşurat pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari şi comunicarea Camerei cu aceştia;\r4) Monitorizarea calităţii activităţii de auditor financiar;\r5) Acţiunile Camerei pentru creşterea eficienţei în administrarea profesiei noastre;\r6) Acţiunile pentru aderarea la Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) şi la Federaţia Experţilor Contabili Europeni (FEE);\r7) Obiectivele pe care le proiectăm pentru viitorul activităţii Camerei.\r