Comunicarea auditorului cu guvernanţa entităţii

Autor:Prof. univ. dr. Marioara AVRAM, Prof. univ. dr. Veronel AVRAM

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:standarde, comunicarea auditorului, guvernanţa

Abstract:
Pe parcursul auditării situaţiilor financiare anuale auditorul financiar va trebuie să comunice persoanelor însărcinate cu guvernanţa entităţii aspecte de audit ce sunt în interesul guvernanţei şi care, în opinia auditorului, sunt importante şi relevante în procesul de raportare financiară şi prezentare de informaţii. \rEficienţa comunicărilor între auditori şi guvernanţi este amplificată de dezvoltarea unei relaţii de lucru permanente între cei doi parteneri. Auditorul va comunica în timp util aspectele de audit care sunt în interesul guvernanţei, ceea ce va permite celor însărcinaţi cu guvernanţa să ia măsurile corespunzătoare.\r