Aspecte specifice ale auditului financiar la societăţile de servicii şi investiţii financiare

Autor:Conf. univ. dr. Mitică PEPI, conf. univ. dr. Mihaela MINU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:audit intern, entitate de audit, eroare probabila, fraudă, risc de audit, Sistem C.I.S.

Abstract:
Acest articol prezintă aspectele specifice privind auditarea societăţilor de servicii şi investiţii financiare ( S.S.I.F.).\rAuditarea acestui tip de societate are un grad ridicat de specificitate, având în vedere particularitaţile activităţilor desfăşurate, rolul de intermediar pe piaţa de capital şi cadrul normativ specific acestei pieţe. În acest sens, am pornit cercetarea pieţei de capital cu instrumentele auditului, căutând să identificam în comportamentul S.S.I.F., cât şi în reacţiile pieţei de capital, elementele auditului.