ISA 330 şi reacţiile în faţa riscurilor evaluate

Autor:Martyn JONES

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:standard internaţional de audit, risc de audit, deturnări semnificative

Abstract:
Într-un articol anterior, intitulat „Riscul de audit în viziunea standardelor internaţionale de audit clarificate”, publicat în revista „Audit Financiar” nr.7/2010, autorul a discutat importanţa conceptului de risc de audit. Articolul de faţă are în vedere cerinţele din ISA 330, Reacţia auditorului în faţa riscurilor evaluate. Principalul obiectiv al ISA 330 este să ofere îndrumări cu privire la modul în care auditorii trebuie să obţină probe suficiente şi adecvate cu privire la riscurile evaluate de denaturare semnificativă prin proiectarea şi implementarea unor acţiuni corespunzătoare de răspuns faţă de aceste riscuri. Cititorii trebuie să aibă în vedere faptul că nu există diferenţe semnificative între ISA 330 şi versiunea acestui standard din Marea Britanie şi Irlanda.\rEvaluarea riscurilor reprezintă nucleul procesului de audit, iar acest articol prezintă şi explică o parte a terminologiei utilizate în ISA 330, oferind auditorilor îndrumări cu privire la modul în care trebuie să reacţioneze faţă de riscurile evaluate. În general, testările controalelor sunt teste de audit scurte şi rapide, în timp ce procedurile de fond necesită o activitate de audit mai detaliată. ISA 330 prevede ca auditorul, indiferent de riscul de denaturare semnificativă evaluat, să proiecteze şi să realizeze proceduri de fond pentru fiecare clasă de tranzacţii, solduri ale conturilor şi prezentări de informaţii. În final, auditorii profesionişti sunt sfătuiţi să încerce să identifice testările controalelor şi procedurile de fond pentru principalele sisteme contabile.\r