Planificarea auditului - reglementare, viziune sau coşmar

Autor:Carmen MATARAGIU, drd. Anca Cristina MATARAGIU, dr. Miruna Lucia NACHESCU,

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:eficienţă, responsabilitate, calitatea auditului, planificare

Abstract:
Formularea de către auditori a unei opinii asupra corectitudinii situaţiilor financiare pare a avea noi valenţe în contextul crizei financiare, în sensul că importanţa acesteia – atât din perspectiva utilizatorilor clasici, cât şi a celor aparent nesemnificativi în trecut – se suprapune ideii de eliminare totală a riscurilor, chiar dacă aceasta reprezintă un paradox.\rPentru ca activitatea de audit să nu se transforme într-un coşmar, o planificare atentă şi corectă (în conformitate cu standardele aplicabile) este esenţială şi nu poate fi trecută cu vederea.\rFără a se dori o prezentare exhaustivă a operaţiunilor de efectuat sau a elementelor de luat în calcul în etapa de audit, pe baza analizei literaturii existente şi prin sintetizarea experienţei practice a autorilor, articolul oferă un cadru adaptabil şi pertinent pentru planificarea oricărei misiuni de audit.\rDemersul început prin prezentul articol urmează a fi continuat prin studii viitoare cu privire la stabilirea pragului de semnificaţie şi a riscului de nedetectare, înţelegerea controlului intern, evaluarea riscului de fraudă şi stabilirea unui plan detaliat de audit.\r