Seminar profesional: AUDITUL FINANCIAR – NECESITATE A GUVERNANŢEI CORPORATIVE. Investiţie în dezvoltarea afacerilor de succes

Autor:\N

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:audit financiar, guvernanţă, business, comunicare, responsabilitate, criză economică

Abstract:
La 26 octombrie a.c. Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) a sărbătorit Ziua Naţională a Auditorului Financiar care, în acest an, a fost marcată printr-un Seminar profesional cu tema: „Auditul financiar – necesitate a guvernanţei corporative. Investiţie în dezvoltarea afacerilor de succes”, organizat de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR).\rPe agenda manifestării au fost incluse expunerile a două teme profesionale: „Auditul financiar din perspectiva guvernanţei economice”, „Auditul financiar, procedurile şi politicile contabile – în contextul guvernanţei corporative”, precum şi două mese rotunde cu temele: „Auditul financiar: calitate, responsabilitate, profesionalism” şi „Auditul financiar, necesitate a guvernanţei corporative: cerinţe şi evoluţii în contextul crizei economice”, la care au participat auditori financiari, formatori în profesie şi reprezentanţi ai mediului de business. \rÎn materialul publicat în acest număr al revistei sunt prezentate principalele comunicări şi dezbateri.\r\r