Particularităţi ale auditării procesului de adecvare a capitalului bancar

Autor:Prof. univ. dr. Victoria STANCIU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:adecvarea capitalului, evaluarea riscurilor, apetit pentru risc, teste de stres

Abstract:
Procesul de management al riscului a cunoscut dezvoltări importante ca urmare a implementării cerinţelor Acordului Basel II în reglementările bancare româneşti. Dorind să asigure siguranţa sectorului financiar, Acordul Basel II a suplimentat cerinţele de capital cu reglementări privind managementul riscului, controlul intern şi calculul capitalului economic. Ultimii ani au fost caracterizaţi prin eforturi importante ale sectorului bancar românesc pentru implementarea cerinţelor Basel II şi ale UE. Criza financiară a forţat băncile să privească mai critic modul cum administrează riscurile şi a arătat unele puncte slabe în managementul riscurilor. \rPrezentul articol urmăreşte să scoată în evidenţă rolul funcţiei de audit intern în sectorul bancar în acest nou context financiar şi de reglementare şi să sublinieze cele mai importante aspecte care ar trebui să facă obiectul analizelor şi evaluărilor auditului intern. Operând într-un mediu provocator şi trebuind să facă faţă unor noi cerinţe, funcţia de audit intern este obligată să-şi ajusteze obiectivele şi abordările acestor obiective dintr-o nouă perspectivă.\r\r