Dinamica percepţiilor privind auditul extern sub impactul crizei financiare

Autor:Prof. univ.dr. Laurenţiu DOBROŢEANU, lector univ. drd. Diana MANEA, conf. univ. dr. Camelia Liliana DOBROŢEANU

JEL:M 42, D 83, D 84, G 01

DOI:

Cuvinte cheie:audit-expectations gap, aşteptări, audit, dinamica, discrepanţa de percepţie

Abstract:
Actuala criză financiară, ale cărei efecte s-au propagat la nivel global, aduce din nou în atenţia producătorilor, dar, mai ales, a utilizatorilor de informaţii publicate în raportările financiare, dilemele şi dezbaterile circumscrise percepţiilor privind rolul auditului extern. Plecând de aici, obiectivul major al acestui studiu vizează identificarea şi analiza dinamicii diferenţelor de percepţie şi aşteptări ale utilizatorilor vizavi de rolul auditului de la momentul declanşării crizei şi până în prezent. Rezultatele cercetării relevă faptul că, în pofida eforturilor intensificate ale organismelor profesionale, ale mediului academic şi ale membrilor profesiei, „elasticitatea” percepţiilor şi aşteptărilor utilizatorilor privitoare la auditul extern este negativă pe parcursul perioadei analizate. Din multitudinea de explicaţii care justifică o astfel de evoluţie, se detaşează ca factor major determinant actuala criză financiară.\r\r