Influenţa raportării capitalului intangibil asupra performanţei companiilor româneşti

Autor:Cadru didactic asociat dr. Cristina PRECOB, Profesor univ. dr. Marilena MIRONIUC

JEL:M41, M14

DOI:10.20869/AUDFIN/2016/133/103

Cuvinte cheie:capital intangibil, rata rentabilităţii activelor, rata rentabilităţii capitalurilor proprii, rata rentabilităţii economice, coeficient de capitalizare bursieră a activului net contabil, fond comercial, auditor Big Four

Abstract:
Scopul acestui articol a fost identificarea corelaţiilor, la nivelul companiilor româneşti listate la Bursa de Valori Bucureşti, secţiunea BVB, între capitalul intangibil şi performanţa întreprinderii. Capitalul intangibil a fost calculat pe baza a 13 criterii grupate pe trei componente: capital uman, capital relaţional şi inovaţie, iar performanţa financiară a întreprinderii a fost studiată prin intermediul ratei rentabilităţii activelor (ROA), ratei rentabilităţii capitalurilor proprii (ROE) şi ratei rentabilităţii economice (Re). În acest articol, performanţa bursieră a companiilor româneşti este reflectată prin fondul comercial, calculat ca diferenţă între capitalizarea bursieră şi activul net contabil al unei entităţi, precum şi de coeficientul de capitalizare bursieră a activului net contabil (raportul dintre capitalizarea bursieră şi activul net contabil al companiei). De asemenea, articolul analizează existenţa corelaţiei între capitalul intangibil al companiilor româneşti şi auditorul contractat pentru auditarea situaţiilor financiare anuale. Rezultatele cercetării întreprinse arată că între capitalul intangibil şi fondul comercial pozitiv al companiilor studiate, pe de o parte, şi rata rentabilităţii economice, respectiv coeficientul de capitalizare bursieră a activului net contabil, pe de altă parte, există corelaţii directe. Totodată, valoarea capitalului intangibil este, statistic, semnificativ mai mare la companiile ale căror situaţii financiare sunt auditate de auditori Big4 şi la întreprinderile care înregistrează profit.


Articol(388KB)