Cercetări privind utilizarea instrumentelor informatice în auditul financiar

Autor:Drd. Cristina CARANICA

JEL:M40, M42, O33, I25

DOI:10.20869/AUDFIN/2016/133/95

Cuvinte cheie:misiunea de audit, instrumente informatice pentru audit, eficacitate

Abstract:
?inând cont de semnale primite din cadrul pie?ei de servicii de audit financiar, la nivel na?ional ?i interna?ional, autorul a dorit să afle care sunt aplica?iile utilizate de firmele de audit financiar din România ?i care sunt punctele forte ale acestor instrumente informatice pentru fiecare din etapele misiunii de audit, o analiză esenţială în contextul adoptării unor solu?ii informatice în cadrul angajamentelor de audit. Cercetarea a fost realizată printr-un chestionar adresat în anul 2015 auditorilor financiari din România ?i a urmărit răspunsul acestora referitor la beneficiile utilizării unei solu?ii informatice în fiecare etapă a misiunii de audit financiar. Rezultatul cercetării a arătat tendin?a utilizatorilor de a folosi instrumente informatice ?i în cadrul misiunilor speciale de audit.


Articol(395KB)